Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij Aimable dameskleding willen we onze klantenrelaties zo vlot mogelijk laten verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Aimable dameskleding stelt en nemen uw rechten dan ook ernstig op. Met de onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we u een duidelijk overzicht geven van uw rechten, maar ook van uw plichten. Indien er iets niet duidelijk is, of tegenstrijdig is, stellen we het op prijs indien u ons dit zou melden. 

Artikel 1 - Definities 
1.1. Onder `Algemene voorwaarden` wordt verstaan: onderstaande bepalingen. 
1.2. Onder `Aimable dameskleding' wordt verstaan: Aimable dameskleding is de gebruiker van deze voorwaarden. 
1.3. Onder `aanbieding` wordt verstaan: bij een aanbod van Aimable dameskleding een overeenkomst met Aimable dameskleding aan te gaan. 
1.4. Onder `bestelling` wordt verstaan: iedere aanvaarding van een aanbieding van Aimable dameskleding. 
1.5. Onder `overeenkomst` wordt verstaan: iedere aanvaarding door Aimable dameskleding van een bestelling. 
1.6. Onder `produkten` worden verstaan: alle voorwerpen waarop overeenkomsten tussen de koper en Aimable dameskleding betrekking hebben. 
1.7. Onder `aflevering` wordt verstaan: het door of namens Aimable dameskleding feitelijk ter beschikking stellen van produkten aan de koper. 

Artikel 2 - Toepasselijkheid 
2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing, tenzij Aimable dameskleding hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt. 
2.2. Door te bestellen, accepteert u de toepasselijkheid van de op dat moment geldende algemene verkoopsvoorwaarden. 

Artikel 3 - Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomst 
Aanbiedingen 
3.1. Alle aanbiedingen van Aimable dameskleding zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen. 
3.2. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld. 
3.3. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kunt U geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding. 

Bestellingen 
3.4. U kunt bestellen op de wijze die wordt beschreven op de website. 
3.5. Aimabble dameskleding aanvaardt geen bestellingen: 
- van personen onder de 18 jaar; 
- indien Aimable dameskleding de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen. 
3.6. Aimable dameskleding heeft het recht om bestellingen te weigeren, alsook bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst. 
3.7. Indien een bestelling niet wordt aanvaard, of indien Aimable dameskleding bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt Aimable dameskleding dit uiterlijk mede binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 

Overeenkomst 
3.9. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door Aimable dameskleding per e-mail is bevestigd. 

Artikel 4 - Prijzen en kosten 
4.1. De prijzen vermeld op de website voor de aangeboden produkten op het moment van bestelling zijn van toepassing. 
4.2. De prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendingskosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
4.3. Aimable dameskleding behoudt zich het recht om de prijzen van de produkten te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft. 
4.4. De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk produkt.
Daar wij bij het verwerken van uw orders geen rekening kunnen houden met al deze criteria, is het mogelijk dat de leveringskostprijs hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging,. Dit wordt u binnen de zeven werkdagen meegedeeld. 
4.5. De verzending van de bestelling via deze weg valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de klant. Alle schade, diefstal, verlies, staking, en andere kunnen niet verhaald worden op Aimable dameskleding. 
4.6. De in artikel 4.4 genoemde verzendingskosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd. 

Artikel 5 - Betaling 
5.1. U kunt de koopsom van de door u bestelde produkten, vermeerderd met de bijkomende kosten, op verschillende wijzen betalen. Aimable dameskleding behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten. 

Artikel 6 - Levering 
6.1. Aimable dameskleding levert de gekochte produkten zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen, op het adres zoals door u bij de bestelling is opgegeven, zolang de voorraad strekt. Alle produkten zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter zijn dat een produkt tijdelijk niet op voorraad is. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal Aimable dameskleding u daarover binnen de 14 dagen nadat uw bestelling geplaatst is, informeren. Aimable dameskleding heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden. 
6.2. Indien er een leveringstermijn is opgegeven, is deze louter indicatief. Het niet respecteren van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in onze hoofde aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven. 

Artikel 7 - Eigendom produkten 
7.1. Aimable dameskleding behoudt het eigendom van de aan u geleverde produkten totdat u al hetgeen u aan Aimable dameskleding verschuldigd bent, heeft voldaan. 

Artikel 8 - Retourzending 
8.1. De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het produkt de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet. U kan dus het produkt terug sturen, binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de levering. Gelieve Aimable dameskleding hiervan vooraf een seintje te geven. Om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn, kennen we graag de reden van retour. 

8.2. De produkten dienen ongebruikt, ongewassen, volledig (inclusief etiketten, …) en in de originele verpakking teruggestuurd te worden binnen een termijn van 3 werkdagen na de kennisgeving. De produkten zijn zichtbaar gelabeld. Zonder deze labels kan het produkt nooit geretourneerd worden. Schoenen dienen binnen en op een zuivere,zachte ondergrond gepast te worden. Na een korte verificatie van de geretourneerde produkten, zullen wij uw bestelling terugbetalen of gratis omruilen voor een ander produkt of andere maat. 

8.3. Produkten die online aangekocht werden moeten in de winkel worden omgeruild of teruggestuurd worden naar volgend adres: Aimable dameskleding, Beversestraat 151, 8530 HARELBEKE. Bij het terugsturen van produkten, raden wij de koper aan om deze aangetekend terug te sturen of via een verzekerde zending. Aimable dameskleding kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of beschadigen van de produkten bij het terugsturen. Het is dus in uw eigen belang de goederen aangetekend of verzekerd terug te sturen. 

8.4. De klant zal de verzendingskosten betalen om het (de) produkt(en) terug te sturen. 

Artikel 9 - Onjuiste levering 
9.1. U bent verplicht de geleverde produkten bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde produkten niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd, te weinig geleverd, en/of met een produktiefout, beschadiging), dient u dit onmiddellijk na aflevering van de produkten schriftelijk te melden bij Aimable dameskleding. U dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd produkt onmiddellijk na ontvangst aan Aimable dameskleding terug te sturen onder vermelding van het gebrek. 

Artikel 10 - Diversen 
10.1. Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Aimable dameskleding in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Aimable dameskleding vast te stellen nieuwe bepaling rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
10.2. Aimable dameskleding behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. 
10.3. Op de overeenkomst zullen die voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden. 
10.4. De beide partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail - back-up). 

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2019 - 2022 aimable.shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel